Formularz podawania odczytów:

Nazwisko i Imię
(lub nazwa firmy)
* pole obowiązkowe
Adres wodomierza
(ulica, nr domu/nr lokalu,miejscowość)
* pole obowiązkowe
Data wykonania odczytów
* pole obowiązkowe
Wodomierz 1
nr wodomierza
wskazanie wodomierza
z dokładnością do 1m2
* pole obowiązkowe
Wodomierz 2
nr wodomierza
wskazanie wodomierza
z dokładnością do 1m2
Wodomierz 3
nr wodomierza
wskazanie wodomierza
z dokładnością do 1m2
Wodomierz 4
nr wodomierza
wskazanie wodomierza
z dokładnością do 1m2