Wywóz nieczystości płynnych:
- 1 kurs do 7m3 150zł  brutto